Den naturhistoriske kasse -repræsentationer, 2013, 90 x 100 cm