Den naturhistoriske kasse – I see all, 2013, 60 x 80 cm